Birkapaprikás


A kalocsai szállások területén nagy jelentősége volt a juhászatnak. Az Örjeg nagykiterjedésű, lápos területén külterjes, réti állattartás folyt a XX. század végéig. A 19. században és a 20. század elején végzett lecsapolásokig jó minőségű legelőkből állt Homokmégy határának jelentős része, a legnagyobbak a keleti határ Örjeg melletti területein. Az 1929-ben befejezett Duna-völgyi főcsatorna teljesen megváltoztatta a táj képét. Eltűntek a régi növénytársulások, a terület egy része már csak juhlegeltetésre lett alkalmas. Bényi János az ezt megelőző időkről a következőket mesélte: A Bágër (Duna-völgyi főcsatorna) ēkészűte előt az Örjegöt sokszó mögnyomta a víz, sokszó sík víz vót. Akó nem vót ulyan, hogy egész évbe nem vót eső. Ëgy híd vót körösztű a Hatvan hódasná. Hajlós híd vót a neve, lë vót a közepe hajúvā. Anyi víz vót, hogy a gatyát fő kölöt tűrni, mer a hídon is víz vót. A Hoszi-tőtés is sokszó járhatatlan vót. A Hoszi-tőtésön mög a Gyulaji úton jártunk át, de ha a Gaszlër vőgy is tele vót, akó a Humokmégyi Örjeg partyai felé ki kölöt térni. E sok víz dús füvű legelőket táplált. A táj kiszárítása után az északi szállások területén szikes legelők maradtak vissza, Homokmégyen pedig rosszabbak, mint a lecsapolás előttiek. Ezzel a folyamattal párhuzamosan emelkedett meg a Kalocsai Sárköz Örjeg melletti településein, így többek között Alsómégyen – az Örjeg szélére épített szállás – is a juhászok száma. Híres juhászdinasztiák telepedtek le a kalocsai határban, akik ideális legelőket találva, más vidékekről érkeztek. A XX. század elejének híres családjai: a Csipak (Turcsik), a Bényi, a Judák, az Agócs és a Gyócsos (Kelemen). Minden család a homokhátságról érkezett.

A homokmégyi ünnepi étrendből nem hiányozhatott a birkapaprikás. A juhászok Dömötör napi mulatozásai mellett a lakodalmak, a búcsúk, a 48-as vacsorák, a zárszámadások, a névnapok elmaradhatatlan étele volt. A birkapaprikás férfimunka volt, még a lakodalmi főzőasszonyok sem főzhették azt meg. E lakodalmak állandó résztvevői voltak az örjegi juhászok, akik kizárólagos jogot gyakoroltak a kettévágott és összekötözött birkafejre, a benne lévő észre és a szemekre.

A birkapaprikást az örjegi juhászok módjára, víz nélkül főzzük. Fűszerként csak hagyma, paprika és só kerül bele. Az egyszerű fűszerezés és a főzés technikája kiváló pörkölt ízt ad, s felejthetetlen gasztronómiai élményt nyújt a kóstolónak.

Az étel bekerülési költsége létszámfüggő, ezért külön árajánlat igénylését követeli meg. A különleges ízvilág biztosítása érdekében 20 fő alatti csoportoknak nem ajánljuk.