A Viski Károly Múzeum


Kalocsa polgárságának, intézményeinek és a kalocsai szállások népi kultúrájának emlékeit a Viski Károly Múzeum őrzi. 1932. június 2-án r. Gábor Lajos kezdeményezésére, Antalffy Sándor polgármester és Dr. Kujáni Ferenc kanonok pártfogásával nyitották meg a városi múzeumot. 1963-ban csatolták a megyei múzeumi szervezethez, mely viszontagságos történetében a megnyugvást és a gyors fejlődés lehetőségét hozta. 1971-ben múzeumi célokra adták át a belvárosi fiúiskolát, mely fokozatosan, 1988-ra került teljes egészében az intézmény használatába. A Viski Károly Múzeum a Kalocsai Sárköz tájmúzeuma. Gyűjteményeiben 6292 db természettudományi, 9245 db régészeti, 370 db történeti, 7264 db numizmatikai, 6754 néprajzi, 103 képzőművészeti, 2883 történeti dokumentációs és 1192 adattári tételt, valamint 21.376 fotónegatívot, 5093 diát és 10.425 könyvet őriz. Sok ezerre tehető leltározatlan régészeti és történeti dokumentációs anyaga, melyeknek feldolgozása a lehetőségek függvényében folyamatosan halad. Gyűjteményeit állandó és időszaki kiállításain rendszeresen bemutatja az érdeklődőknek. Gyakran rendeznek kiállítást külföldön is.

A múzeum egyik legféltettebb kincse a Tóth Mike-féle ásványgyűjtemény. A jezsuiták vezetése alatt álló gimnáziumban az egyre gyarapodó ásvány- és kőzettár kinőtte szertárát, ezért az 1906-ban átadott új épületszárny első emeletére költöztették azt. 1908-ban a tudós mineralógus Tóth Mike új szekrénysorokba kiállítva rendszerezte a gyűjteményt. 1949-ben a soproni és a veszprémi egyetemre szerették volna elszállítani, de Dr. Simon Emil gimnáziumigazgató közbenjárására Ortutay Gyula miniszter a megszervezendő kalocsai múzeum tulajdonába adta. A gyűjteményt csak 1980-ban sikerült elhelyezni a múzeum 1971-ben kapott épületében, ahol 1981. április 12-én nyitották meg a látogatók számára. A kalocsai éremgyűjtemény szintén a jezsuita gimnáziumból került a múzeum tulajdonába. Az államosítás után körútra vitt gyűjtemény az aranypénzek kiemelése után érkezett vissza Kalocsára. A múzeum különösen büszke néprajzi textíl-gyűjteményére, melynek darabjai a kalocsai szállások népművészetének gyönyörű reprezentánsai.

A múzeum a Kalocsai Sárköz tudományos központja. Időszakonként tudományos konferenciákat rendez, rendszeresen végez közművelődési feladatokat. Rendszeresen ad ki könyveket a Kalocsai Múzeumi Értekezések, a Kalocsai Múzeumi Közlemények és a Kalocsai Múzeumi Kiskönyvtár című sorozataiban.